Logo design

Et logo, hvadenten det er et personligt symbol eller en virksomheds logo, skal være velegnet til mange formål. Den skal være velegnet både i de digitale medier såvel som de trykte.

Den skal være vellignende i stor som lille størrelse, den skal kunne gengives som sort/hvid og endeligt skal de farver, man vælger, kunne gengives både på skærm og på papir.